Regulament de participare la expozitia STEAGURI

REGULAMENT DE PARTICIPARE   la expozitia STEAGURI, galeria Orizont, ianuarie 2019

SELECŢIA PARTICIPANȚILOR:
La selecţie pot participa membrii Filialei Arte Decorative a UAP România din București şi absolvenţi ai Universităţilor Naţionale de Arte din București.
Se iau in consideratie lucrările de artă decorativă care vor respecta tema proiectului.
Artiştii vor prezenta pentru selecţie:
* Imagini digitale ale lucrării/lucrărilor, în format jpg sau tiff, rezoluţie 300 dpi. luate din minim două unghiuri (rugăm precizaţi la fiecare imagine numele autorului şi titlul lucrării in eticheta imaginii);
* Fişa de înscriere care va cuprinde numele autorului, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni, anul
realizării lucrării, prețul lucrării (valoare drept autor) in Lei, datele de contact ale artistului, studiile (anul absolvirii, instituţia de învăţământ superior, specializarea, clasa, localitatea); modelul fişei de înscriere se află şi pe site-ul https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/;

 • Imaginile lucrărilor în format digital şi fişa de înscriere vor fi trimise pe adresa de email: artedecorative@uap.ro până la data de 10 DECEMBRIE 2018, a.c., cu menţiunea: „pentru expoziţia STEAGURI”.
  Rezultatul selecţiei va fi comunicat prin email în data de 15 DECEMBRIE 2018;
  Deciziile comisiei de selecţie sunt definitive;

PREDAREA LUCRĂRILOR SELECTATE SE VA FACE ASTFEL:
Artiştii selectionaţi vor achita o “contribuţie proiect artistic”, în valoare de 50 lei și se va achita la casieria UAP din România, adresa Piața Amzei nr.13 et.4, de luni până vineri, între orele 12 – 18, sau în contul RO36 RNCB 0072 0005 0939 0032, BCR sector 1.cu mentiune „pentru expoziţia STEAGURI”.

 • Lucrările originale selectate vor fi predate personal, la Galeria Orizont (B-dul Nicolae Bãlcescu, nr. 34 A, Bucureşti) în 9 ianuarie 2019, între orele 11.00 – 19.00, însoţite de Fișa de înscriere care ține loc și de Procesul Verbal de Predare-Primire (în dublu exemplar) semnat de artist și contra-semnat de referentul de specialitate al galeriei la primirea lucrărilor, după verificarea integrităţii pieselor;
 • Dovada achitării „contribuţiei proiect artistic”.
 • Artiștii membri UAP, Filiala Arte Decorative vor prezenta la predarea lucrării/lucrărilor dovada achitării cotizaţiei de membru UAP pentru anul 2018 și confirmarea din partea UAP privind plata la zi a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a atelierului repartizat de UAP (acolo unde este cazul);
 • Transportul lucrărilor este asigurat de către artist;
 • Lucrările nu sunt asigurate pe durata expoziţiei;
 • Datele din fişa de înscriere vor fi utilizate în materialele de promovare a expoziţie
  Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru datele înscrise de artist în fişa de înscriere;
 • Organizatorii au dreptul de a folosi imagini după lucrările expuse, fără plată către autor,cu scopul promovării expoziţiei în materialele publicitare precum şi în scop de informare, marketing şi educaţional;
 • Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea lucrărilor în timpul transportului;
 • Pe întreaga durată a expoziţiei, participanţii nu îşi pot retrage lucrările;
 • După închiderea expoziţiei, participanţii îşi pot ridica lucrările de la Galeria Orizont, în ziua de 8 februarie 2019 între orele 11.00 – 19.00;

BENEFICIILE PARTICIPANŢILOR

CURATOR: Claudia Mușat e-mail: claudiamusat1@gmail.com    tel: 0741134945

Descarcă de aici: FISA DE INSCRIERE

„Drapelele au fost create inițial pentru identificare, în sensul utilizat astăzi, de simboluri ale unor entități, atât subnaționale cât și naționale, respectiv pentru semnalizare, așa cum ar fi comunicarea de tip „semafor„. Drapelele sunt de asemenea utilizate în schimbul de mesaje, reclame, delimitări de suprafețe și proprietăți sau în scopuri decorative, deși la acest nivel mult mai puțin oficial sau formal, distincția dintre folosirea unui drapel propriu-zis, a unei simple benzi de material sau chiar a unei panglici dispare. Deși percepția comună de folosire a unui drapel este aceea de fluturare prin agățare de un catarg, totuși foarte multe drapele sunt ușor de recunoscut sub alte forme de reprezentare, incluzând cea pur grafică.”(Wikipedia)

Plecând de la minima explicație de mai sus, artistul se poate identifica cu propria creație, aceasta putând avea un mesaj comun, din „istorii” comune ori mesajul să fie personal.

Proiectul se adresează artiștilor care se exprimă în materiale specifice Artelor Decorative: Ceramică, Sticlă, Metal, Arte Textile, membrii Filialei Arte Decorative a UAP România din București şi absolvenţi și studenți în ani terminali ai Universităţilor Naţionale de Arte din București.

Artiştii care doresc să fie prezenți pe site cu pagină personală sunt rugați sa ia legătura cu webmasterul
la adresa: textilart2010@gmail.com

PAGINI ARTIȘTI

 • Zoe Vida Porumb – Muzeul Național de Artă al României

 • SNAC 2023

 • Lucia Pușcașu Gânduri în zbor II

 • Cela și Costin Neamțu

 • SNAC 2023