Expoziții 2021


STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE – Ardud 2021

Comunicat de presӑ 15. 07. 2021, Ardud, România
Primăria Orașului Ardud în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte București organizează expoziția de arte vizuale STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE-Ardud 2021, în perioada 23-29 iulie 2021, la sediul Primӑriei Orașului Ardud, str. Nouӑ, nr. 1.
Publicul vizitator va putea admira și recunoaște în lucrările prezente pe simeze, simbolistica Evului Mediu trecutӑ prin filtrul gândirii și sensibilitӑţii artistului contemporan. Aceasta este materializatӑ ȋntr-un periplu artistic vizual care face legӑtura ȋntre trecut și prezent, atât prin conţinutul ideatic, cât și prin juxtapunerea tehnicilor de reprezentare plasticӑ.
Indiferent de formӑ, culoare sau procedeul de lucru ales, steagurile medievale imaginare prezente ȋn cadrul acestui eveniment sunt steaguri ale speranţei fiecӑruia dintre noi, ale luptei pentru o viaţӑ ȋn care omul ȋși gӑsește liniștea, echilibrul, demnitatea, siguranţa și sensul.
Ȋn același timp, expoziția vizează și generația tânără, încadrându-se prin modul de organizare și abordare în sfera educației non-formale, realizată prin mijloace artistice.
Expoziţia va ȋnsoţi lucrӑrile simpozionului: Ȋn umbra secerei și a ciocanului-Comunismul ȋn Europa de Est și se va desfӑșura pe tot parcursul celei de-a III-a ediţii a Taberei de creaţie artisticӑ-Ardud 2021.
Acest proiect a fost posibil datorită invitației lansate de Primăria orașului Ardud, reprezentată de domnul Primar, inginer Duma Ovidiu Marius.
Coordonatorul artistic al expoziţiei: conferențiar univ. dr. Daniela Frumușeanu (Universitatea Națională de Arte București).
Protagoniștii acestui eveniment sunt următorii: Adriana Popa Cӑnija, Zuzu Caratӑnase, Daniela Frumușeanu, Georgeta Hlihor, Ana Domnica Hoble, Cezar Lӑzӑrescu, Vintilӑ Mihӑescu, Magda Morozan, Alexandra Neacșu, Rӑzvan Dragoș, Claudia Ramona Prodan, Ana Maria Rugescu, Rodica Strugaru, Ioana Tepșan, Iulian Dalin Toma, Mioara Stancu Trandafira, Alina Vodӑ, Vasile Pop Ngresteanu.
Partener media: Uniunea Artiștilor Plastici din România
Procesare digitală afiș: Rӑzvan Dragoș


Nicolae Zîmbroianu
Expoziție De Artă Decorativă Textilă (Tapiserie, Broderie, Instalație)

Centrul Cultural „Ionel Perlea” Slobozia, 2 Iunie, 2021

Ana Amelia Dincă scrie despre artist si lucrarile prezentate: „Tapiseria maestrului Nicolae Zîmbroianu are aceeași aură a prețiozității, specifică vechilor țesături cusute cu fire de aur din vechiul Bizanț, numai că, estetica sa postmodernă se pliază pe experimente ale artei contemporane… (cititi mai mult)

fotografii: Nicolae Zambroianu


Fundaţia Europeană Titulescu, 16 iunie-14 iulie  2021, expoziția “DUAL 2021”

Curator: Conferentiar univ.dr. Daniela Frumușeanu, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti


Expoziția personală de tapiserie Ruxandra Sibil Mermeze
3 iunie 2021, sala Papirus a Bibliotecii Naționale a României din București

Curator Dan Tudor TruicaExpoziția „Cartografieri Textile”   Muzeul Dr. Nicolae Minovici 9 iunie – 4 iulie 202

Curator: Conferentiar univ.dr. Daniela Frumușeanu, Universitatea Naţională de Arte BucureştiÎncepând de miercuri, 9 iunie 2021, de la ora 10.00, vă invităm să vizitați expoziția temporară „Cartografieri Textile”, realizată de Universitatea Națională de Arte București – Departamentul Arte Textile și Design Textil, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. Aceasta se va putea vizita la Muzeul Dr. Nicolae Minovici (Sala de conferințe) în perioada 9 iunie – 4 iulie 2021.
„Expoziţia CARTOGRAFIERI TEXTILE transformă spaţiul expoziţional ȋntr-un spaţiu viu, interactiv aducând ȋn atenţia publicului o multitudine de forme aparţinând mediului textil, aflate ȋntr-un melanj organic cu tipuri variate de materiale. Fiecare obiect artistic reprezintă ȋntr-o formă explicită sau simbolică apartenenţa la elemente ale universului organic sau anorganic. Vizitatorul va fi surprins și ȋn egală măsură cucerit de: spectacularul motivelor reprezentate cu multă răbdare și ingeniozitate; energia cromatică a formelor; valoarea tactilă a texturilor care compun suprafeţele; asemănarea cu elementele naturale. Astfel, spaţiul expoziţional este animat de formele artistice textile reprezentând: fluturi, meduze, ciuperci, structuri minerale, organisme celulare etc. Sunt obiecte metaforă ale unui continent imaginar primitor, vindecător, benefic, protector.
Expoziţia CARTOGRAFIERI TEXTILE cuprinde un caleidoscop tematic și tehnic, fascinant prin ingeniozitatea juxtapunerilor cromatice și formale, dar și prin conţinutul ideatic.
Lucrările expuse sunt instalaţii artistice textile şi ansambluri decorative pentru interior imprimate/ţesute realizate în tehnici tradiţionale/neconvenţionale specifice mediului textil, destinate spaţiilor private sau publice. Dintre tehnicile utilizate menţionăm: tehnica shibori, vopsirea cu plante tinctoriale, tehnica tritik, monotipia, vopsirea/imprimarea cu rugină, imprimarea prin rezervare, tehnica papier-mâchć, colajul textil, turnarea în straturi de rășină epoxidică, țesături haute-lisse, imprimarea serigrafică, manipularea materialului textil, broderia manuală, piroimprimarea, vopsirea, apretarea, tehnica felting și nuno felting, tehnici mixte. Toate acestea plasează privitorul ȋntre două lumi: cea a trecutului și cea a prezentului, ambele traversate de firul roșu al tradiţiei și inovaţiei ȋn mediu textil.
Datorită ţinutei artistice reprezentată de profunzimea conceptului, preţiozitatea și acurateţea reprezentării detaliilor, dar și a forţei de convingere a ansamblului, multe dintre operele prezente ȋn cadrul acestei expoziţii constituie un etalon de profesionalism ȋn domeniul artelor vizuale. Cartografieri textile reprezintă invitaţia la călătorie ȋn lumea spiritului prin mijlocirea actului artistic. Sunt celebrate astfel, creativitatea infinită a naturii și a omului, bucuria de a fi” – a declarat conf. univ. dr. Daniela Frumuşeanu, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.
Protagonistele prezentului eveniment sunt tinere artiste, studente ale Departamentului Arte Textile și Design Textil, din cadrul Facultăţii de Arte Decorative şi Design, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, coordonate de conferenţiar univ. dr. Daniela Frumuşeanu. Acestea sunt: Ionela Apetrii (Master an II), Maria Alexandra Frȋncu (Master an II), Livia Elena Greaca (Master an II), Laura Maria Greaca (Master an II), Simina Mirea (Master an II), Ramona Şercăianu (Master an II), Nicoleta Bucșaru (Master an I) și Ana Stanoievici (Master an I).
Curator: Conferentiar univ.dr. Daniela Frumușeanu, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti


Universitatea Națională de Arte București IMAGINEAZĂ-ȚI! – Creații textile inspirate din natură
Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” 6 aprilie – 30 mai 2021

Curator: Conferentiar univ.dr. Daniela Frumușeanu, Universitatea Naţională de Arte BucureştiMuzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” ȋmpreunӑ cu Universitatea Națională de Arte București vă invitӑ sӑ vizitaţi expoziţia temporarӑ „Imaginează-ți! Creații textile inspirate din natură”, care va fi deschisӑ ȋn perioada 6 aprilie – 30 mai 2021, la sediul muzeului din Şoseaua Kiseleff Nr. 1.
„Imaginează-ți!” aduce ȋn atenţia publicului un caleidoscop tematic și tehnic, fascinant prin ingeniozitatea juxtapunerilor cromatice și formale, dar și prin conţinutul ideatic. Lucrările expuse sunt instalaţii artistice textile şi ansambluri decorative pentru interior, imprimate/ţesute realizate în tehnici tradiţionale/neconvenţionale specifice mediului textil, destinate spaţiilor private sau publice.
Fiecare obiect artistic reprezintӑ ȋntr-o formӑ explicitӑ sau simbolicӑ apartenenţa la elemente ale universului organic sau anorganic. Vizitatorul va fi surprins și ȋn egalӑ mӑsurӑ cucerit de spectacularul motivelor reprezentate cu multӑ rӑbdare și ingeniozitate, de energia cromaticӑ a acestora, de valoarea tactilӑ a texturilor care compun suprafeţele, precum și de asemӑnarea cu elementele naturale. Astfel, spaţiul muzeului va fi animat de dialogul dintre formele naturale și formele artistice textile reprezentând fluturi, meduze, ciuperci, structuri minerale, organisme celulare, etc.
„Imaginează-ți!” te invită la o cӑlӑtorie ȋn lumea spiritului prin mijlocirea actului artistic, care celebrează creativitatea infinitӑ a naturii și a omului, bucuria de a fi.
Lucrările sunt realizate de studenți ai Departamentului Arte Textile și Design Textil – specializarea Arte Textile Ambientale, din cadrul Facultăţii de Arte Decorative şi Design, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, coordonați de Conferenţiar Univ. Dr. Daniela Frumuşeanu, curatorul expoziției.
Artiștii expozanți: Ionela Apetrii (Master an II), Maria Alexandra Frȋncu (Master an II), Livia Elena Greaca (Master an II), Laura Maria Greaca (Master an II), Simina Mirea (Master an II), Ramona Şercӑianu (Master an II), Nicoleta Bucșaru (Master an I), Ana Stanoievici (Master an I).
Sponsor principal: MOL România
Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici din România, Asociaţia D’arte Da Vinci
Partener media: MODERNISM-tabloid de Artӑ și Stil
Detalii: www.antipa.ro


Eugenia Goraș Expozitie de tapiserie, galeria Ion Irimescu, Suceava, 1-18 aprilie 2021

foto – facebook Eugenia Goraș


Miruna Hasegan – expoziție de arte textile 5-15 aprilie 2021, galeria APARTE, Iași


ARTE TEXTILE AMBIENTALE 2021, Master I, II-2021

Comunicat de presă 2.03.2021, București
PALATUL PARLAMENTULUI, CENTRUL INTERNAŢIONAL DE CONFERINŢE, SALA DE EXPOZIŢII ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, vă invitӑ sӑ vizitaţi expoziţia ARTE TEXTILE AMBIENTALE 2021, Master I, II, care va fi deschisӑ ȋn intervalul 3-29 martie 2021, la Sala de Expoziţii ,,Constantin Brâncuşi”, strada Izvor 2-4, sector 5, București.
Expoziţia ARTE TEXTILE AMBIENTALE 2021, Master I, II aduce ȋn atenţia publicului un caleidoscop tematic și tehnic, fascinant prin ingeniozitatea juxtapunerilor cromatice și formale, dar și prin conţinutul ideatic. Protagonistele prezentului eveniment sunt tinere artiste, studente ale Departamentului Design Textil şi Arte Textile, din cadrul Facultăţii de Arte Decorative şi Design, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, coordonate de conferenţiar univ. dr. Daniela Frumuşeanu. Acestea sunt: Ionela Apetrii (Master an II), Maria Alexandra Frȋncu (Master an II), Livia Elena Greaca (Master an II), Laura Maria Greaca (Master an II), Simina Mirea (Master an II), Ramona Şercӑianu (Master an II), Nicoleta Bucșaru (Master an I) și Ana Stanoievici (Master an I). Lucrările expuse sunt instalaţii artistice textile şi ansambluri decorative pentru interior imprimate/ţesute realizate în tehnici tradiţionale/neconvenţionale specifice mediului textil, destinate spaţiilor private sau publice.
Datoritӑ ţinutei artistice reprezentatӑ de: profunzimea conceptului, preţiozitatea și acurateţea reprezentӑrii detaliilor, dar și a forţei de convingere a ansamblului, multe dintre operele prezente ȋn cadrul acestei expoziţii constituie un etalon de profesionalism ȋn domeniul artelor vizuale.
Instituţii organizatoare: PALATUL PARLAMENTULUI, CENTRUL INTERNAŢIONAL DE CONFERINŢE, SALA DE EXPOZIŢII ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI
Coordonator/Curator/Organizator: Frumușeanu Daniela
Colaborator: technician Imprimerie Rodica Marin
Procesare digitalӑ afiș/banner: Ionela Apetrii
Imagine afiș/banner: ,,Riga Crypto”, autor Ionela Apetrii
Perioada de expunere: 3-29 martie 2021
Program de vizitare: de luni – vineri inclusiv 9:00–17:00. Intrarea este liberӑ.
Parteneri: Uniunea Artiștilor Plastici din România, Asociaţia D’arte Da Vinci
Partener media: Modernism

Puteti vedea peste 300 de imagini in albumul postat de Daniela Frumuseanu.


Expoziția de grup “Colour & Texture”
Expun: Adriana Bădescu, Marijana Bițulescu, Mihai Moldovanu


În perioada 24 februarie- 24 martie, Elite Art Gallery vă invită la expoziţia de grup denumită generic COLOUR & TEXTURE.
Elite Art Gallery – Piata Natiunilor Unite, nr.3-5, Bl.B2, Parter, Sector 4, Bucuresti
https://www.eliteart-gallery.com/expozitii-elite-art-gallery-2021/„Fragil” – Galeria Orizont  15 februarie – 11 martie 2021
Athena Dumitriu, textile; Mădălina Ion-Dima. sticlă

 Curator: Marijana Bițulescu
„Proiectul „Fragil” reunește două expuneri personale în acelasi timp, având o temă comună, aceea a fragilității”. (www.uap.ro)

Despre expozitie puteti citi in articolul din Jurnalul Bucureştiului  La pas prin galeriile bucurestene (Rubrica lui Claudiu Victor Gheorghiu)

        

Artiştii care doresc să fie prezenți pe site cu pagină personală sunt rugați sa ia legătura cu webmasterul
la adresa: textilart2010@gmail.com

PAGINI ARTIȘTI

  • “Colour & Texture”