WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange | 11th edition, 2023

WEST MEETS EAST –A Cultural Book Exchange | 11th edition, 2023
Ediţia a XI-a, Galeria Orizont, București   17 mai -15 iunie 2023

Curatori: Daniela Frumușeanu și Bogdan Hojbotă

Născut din nevoia de colaborare artistică internaţională, “WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange”  a inspirat artişti, cadre didactice şi studenţi ai diferitelor universităţi de artă din ţară şi din străinătate.

Participanţii de până acum sunt: artişti liber profesionişti din România, Statele Unite ale Americii, Ţările de Jos (Olanda), India, Argentina, Republica Slovacă, Polonia, Italia, Germania, Franţa; cadre didactice, absolvenţi şi studenţi ai Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, Universităţii de Arte “G. Enescu” Iaşi, Universitaţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, Facultăţii de Arte Galaţi, Universităţii de Vest din Timişoara, Facultăţii de Arte Vizuale Oradea (România), Worcester State College, Quinsigamond Community College, The Massachusetts College of Art & Design (S.U.A.).

La ediţia actuală a proiectului participă 99 de artiști din: România, SUA, Italia, India, Argentina, Germania, Olanda și Polonia. Interesul acestora a fost stimulat de  dialogul cultural stabilit prin cartea-obiect ca simbol și martor al interiorităţii noastre: de-a lungul vieţii trecem prin aceleași stări sufletești care ne leagă prin fire invizibile unii de alţii și dau frumuseţe vieţii și acţiunilor noastre. Cartea obiect reprezintă ocazia de a intra ȋn contact cu o altă persoană și o altă cultură și de a ȋmpărtăși astfel experienţe, gânduri, emoţii.

Artiștii participanţi sunt următorii: Ana-Maria ABRUDAN, Mirela ANURA,  Rodica BANCIU REGEP,  Adriana BĂDESCU,  Alina BĂNCILĂ,  Mihai BĂNCILĂ, Valeria BERTESINA, Nicoleta BICĂ BUCŞARU, Vlad Nicolaie BULGĂR,  Patricia CALINCIUC,  Roberta CAMPAGNOLO,  Dana CATONA,  Eduard Cristian  COMAN,  Lidia CORLADI,  Lavinia  DIMA,  Ana-Sabina DRINCEANU, Cinzia FARINA, Suzana FÂNTÂNARIU, Sofia FRÄNKL, Daniela FRUMUŞEANU,  Floki  GAUVRY,  Rodica GHERGHINOIU CROITORU, Erika GUADAGNIN,  Miruna  HAŞEGAN,  Ovidiu HAŢIEGANU,  Elena HĂBĂŞESCU, Georgeta HLIHOR,  Bogdan HOJBOTĂ,  Ofelia HUŢUL, Annamaria IODICE, Constantin-Ovidiu IONESCU,  Ion ISAILA,  Cezar LĂZĂRESCU,  Bogdan Adrian LEFTER, Raluca  Simona  LOGHIN,  Joanne LUONGO,  Patrizio MARIGLIANO, Ecaterina MĂRGHIDAN,  Anca Raluca MEMETE,  Cristina MIHAI, Vintilă Constantin MIHĂESCU,   Viorela MIHĂESCU,   Gianina MIRON, Stefania MISSIO,  Cristina MOCAN,  Mihai  MOLDOVANU,  Viorica-Ana MORUZ, Ruxandra Ştefana MUNTEANU,  Gabriela NAFTANAILĂ  LEVENŢU, Alexandra NEACŞU,  Monica NECHITA,  Maria NEGREANU,  Cristina Gloria OPRIŞA, Veronica  OPRUŢA,  Diana OTET, Joanna  PALJOCHA, Roberta PETRANGELI,  Gabriela PETRE, Livia  Ramona  PETRESCU,  Virginia  PIŞCORAN,  Ana PLATON, Viorica POGĂCEANU, Monica POP,  Tiberiu POP,  Paul POPA,  Adriana POPA CANIJA, Crinela POPESCU,  Gabriela RADU,  Doina  REGHIŞ  IONESCU, Simone RICCIARDIELLO,  Ana ROŞOGA, Ana Maria RUGESCU,  Cecilia RUWETTE, Silvia SALA,  Angela SEMENESCU, Veronica SERACOVAN,  Atena Elena SIMIONESCU,  Manuela SIMONCELLI, Ruxandra Eugenia SOCACIU, Ştefana-Roxana   STOICA,  Rodica STRUGARU, Naomi SULTANIK, Elena ŞOLTUZ,  Adelina UNGUREANU, Gabriela VASILESCU, Mădălina VIERIU,  Zoe VIDA  PORUMB,  Sagar VIDYA SINGH, Alina VODĂ, Florin VOICU, Valeria VOICU,  Mihaela TĂTULESCU,  Roxana TEACĂ, Cătălina Ioana TEPŞAN,  Luciana TOMA, John TRAINOR,  Roxana TUDOR,  Maria Alexandra ŢECU, Natalia Simona UDREA.

Instituţii organizatoare: Uniunea Artiștilor Plastici din România-Filiala Arte Decorative București, Universitatea Naţională de Arte București
Parteneri: Asociaţia D’Arte da Vinci, Asociaţia Femeilor Universitare
Partener media: Modernism, Radio România Cultural, Agerpres, Amos News, COOLT Neamţ, Zile și Nopţi  Sponsor: Tortăreasa
Comisie jurizare lucrări expoziţie:  Joanne Luongo  (SUA),Valeria Bertesina (Italia)

Catalog / Catalogue: Editori coordonatori / Coordinating editors:  Daniela Frumușeanu, Bogdan Hojbotă
Tehnoredactare computerizată catalog/ Computerized techno-editing catalogue: Alexandra Neacșu
Texte / Texts: Daniela Frumușeanu (curator), Bogdan Hojbotă (curator), Roxana Păsculescu (critic și istoric de artă / critic and art historian)
Traducere / Translation: Ruxandra Ştefana Munteanu
Tehnoredactare computerizată afiș / Computerized techno-editing posterAlexandra Neacșu
Tehnoredactare computerizată bannere, pliante, etichete / Computerized techno-editing banners, flyers, tags: Daniela Frumușeanu
Tehnoredactare computerizată diplome / Computerized techno-editing diplomas: Viorela Mihăescu
DTP siglӑ proiect: Livia Elena Greaca & Laura Maria Greaca

Zoe Vida
Vlad Nicolae Bulgar

Virginia Piscoran Viorica Pogaceanu

Viorela Mihăescu
Vintilă MihăescuVidya Sagar Singh

Veronica Opruța Valeria Voicu TRAINOR JOHN Tiberiu Pop Tepșan Ioana CătălinaTeaca Roxana Suzana Fântanariu  Ștefania Roxana Stoica Sofia Frankl.  Simone Ricciardiello  Simoncelli Manuela

Silvia SALA

Ruxandra Ștefana Munteanu Ruxandra Socaciu Ruwette Cecilia Roxana TudorRodica Strugaru Rodica Gherghonoiu CroitoruRodica Banciu Roberta Petrangeli
Roberta Campagnolo Radu Gabriela Popescu Crinela Paul Popa Patrizio Marigliano Ovidiu Hațieganu Ofelia Huțul  Nicoleta Bică Bucșaru Natalia Udrea Naomi Sultanik Moruz Viorica Ana Monica Pop Monica Nechita Missio Stefania Miruna Hașegan Miron Gianina Mirela Anura Mihai Moldovanu Mihai BăncilăMihaela Tătulescu
Maria Negreanu Marghidan Ecaterina Mădălina Vieriu Luciana Toma Loghin Raluca SimonaLivia Petrescu Lidia Corladi Joanne Luongo Joanna Paljocha Ion IsailăIon Isailă
Iodice Annamaria Gordan-Seracovan Veronica Georgeta Hlihor Gabriela Vasilescu Gabriela Petre Gabriela Naftanaila Leventu Florin Voicu
Floki Gauvry Erika Guadagnin Elena Soltuz Elena Hăbeșescu Doina Ionescu Reghis Dima Lavinia Daniela Frumușeanu Dana Catona Cristina Mocan Cristina Mihai Cristina Gloria Oprișa Constantin-Ovidiu Ionescu Coman Eduard Cinzia Farina Cezar Lăzărescu Adriana Canija PopaBogdan HojbotaăBogdan HojbotăBogdan Adrian Lefter

Atena Elena Simionescu Angela Semenescu Ana-Sabina Drinceanu Ana Roșoga Ana Platon Ana Maria RugescuAlina Voda Alina BăncilăAlexandra Tecu Alexandra Neacșu Adriana Bădescu Adelina Ungureanu Abrudan Ana-Maria

Artiştii care doresc să fie prezenți pe site cu pagină personală sunt rugați sa ia legătura cu webmasterul
la adresa: textilart2010@gmail.com

PAGINI ARTIȘTI

  • Zoe Vida Porumb – Muzeul Național de Artă al României

  • SNAC 2023

  • Lucia Pușcașu Gânduri în zbor II

  • Cela și Costin Neamțu

  • SNAC 2023