Author Archives: vio

Regulament de participare la expozitia STEAGURI

REGULAMENT DE PARTICIPARE   la expozitia STEAGURI, galeria Orizont, ianuarie 2019

SELECŢIA PARTICIPANȚILOR:
La selecţie pot participa membrii Filialei Arte Decorative a UAP România din București şi absolvenţi ai Universităţilor Naţionale de Arte din București.
Se iau in consideratie lucrările de artă decorativă care vor respecta tema proiectului.
Artiştii vor prezenta pentru selecţie:
* Imagini digitale ale lucrării/lucrărilor, în format jpg sau tiff, rezoluţie 300 dpi. luate din minim două unghiuri (rugăm precizaţi la fiecare imagine numele autorului şi titlul lucrării in eticheta imaginii);
* Fişa de înscriere care va cuprinde numele autorului, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni, anul
realizării lucrării, prețul lucrării (valoare drept autor) in Lei, datele de contact ale artistului, studiile (anul absolvirii, instituţia de învăţământ superior, specializarea, clasa, localitatea); modelul fişei de înscriere se află şi pe site-ul https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/;

 • Imaginile lucrărilor în format digital şi fişa de înscriere vor fi trimise pe adresa de email: artedecorative@uap.ro până la data de 10 DECEMBRIE 2018, a.c., cu menţiunea: „pentru expoziţia STEAGURI”.
  Rezultatul selecţiei va fi comunicat prin email în data de 15 DECEMBRIE 2018;
  Deciziile comisiei de selecţie sunt definitive;

PREDAREA LUCRĂRILOR SELECTATE SE VA FACE ASTFEL:
Artiştii selectionaţi vor achita o “contribuţie proiect artistic”, în valoare de 50 lei și se va achita la casieria UAP din România, adresa Piața Amzei nr.13 et.4, de luni până vineri, între orele 12 – 18, sau în contul RO36 RNCB 0072 0005 0939 0032, BCR sector 1.cu mentiune „pentru expoziţia STEAGURI”.

 • Lucrările originale selectate vor fi predate personal, la Galeria Orizont (B-dul Nicolae Bãlcescu, nr. 34 A, Bucureşti) în 9 ianuarie 2019, între orele 11.00 – 19.00, însoţite de Fișa de înscriere care ține loc și de Procesul Verbal de Predare-Primire (în dublu exemplar) semnat de artist și contra-semnat de referentul de specialitate al galeriei la primirea lucrărilor, după verificarea integrităţii pieselor;
 • Dovada achitării „contribuţiei proiect artistic”.
 • Artiștii membri UAP, Filiala Arte Decorative vor prezenta la predarea lucrării/lucrărilor dovada achitării cotizaţiei de membru UAP pentru anul 2018 și confirmarea din partea UAP privind plata la zi a chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere a atelierului repartizat de UAP (acolo unde este cazul);
 • Transportul lucrărilor este asigurat de către artist;
 • Lucrările nu sunt asigurate pe durata expoziţiei;
 • Datele din fişa de înscriere vor fi utilizate în materialele de promovare a expoziţie
  Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru datele înscrise de artist în fişa de înscriere;
 • Organizatorii au dreptul de a folosi imagini după lucrările expuse, fără plată către autor,cu scopul promovării expoziţiei în materialele publicitare precum şi în scop de informare, marketing şi educaţional;
 • Organizatorii nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea lucrărilor în timpul transportului;
 • Pe întreaga durată a expoziţiei, participanţii nu îşi pot retrage lucrările;
 • După închiderea expoziţiei, participanţii îşi pot ridica lucrările de la Galeria Orizont, în ziua de 8 februarie 2019 între orele 11.00 – 19.00;

BENEFICIILE PARTICIPANŢILOR

CURATOR: Claudia Mușat e-mail: claudiamusat1@gmail.com    tel: 0741134945

Descarcă de aici: FISA DE INSCRIERE

„Drapelele au fost create inițial pentru identificare, în sensul utilizat astăzi, de simboluri ale unor entități, atât subnaționale cât și naționale, respectiv pentru semnalizare, așa cum ar fi comunicarea de tip „semafor„. Drapelele sunt de asemenea utilizate în schimbul de mesaje, reclame, delimitări de suprafețe și proprietăți sau în scopuri decorative, deși la acest nivel mult mai puțin oficial sau formal, distincția dintre folosirea unui drapel propriu-zis, a unei simple benzi de material sau chiar a unei panglici dispare. Deși percepția comună de folosire a unui drapel este aceea de fluturare prin agățare de un catarg, totuși foarte multe drapele sunt ușor de recunoscut sub alte forme de reprezentare, incluzând cea pur grafică.”(Wikipedia)

Plecând de la minima explicație de mai sus, artistul se poate identifica cu propria creație, aceasta putând avea un mesaj comun, din „istorii” comune ori mesajul să fie personal.

Proiectul se adresează artiștilor care se exprimă în materiale specifice Artelor Decorative: Ceramică, Sticlă, Metal, Arte Textile, membrii Filialei Arte Decorative a UAP România din București şi absolvenţi și studenți în ani terminali ai Universităţilor Naţionale de Arte din București.

Anunturi 2018


Vă invit alături de noi să sărbătorim cu toții anul centenar 2018 „100 ROMÂNIA” prin expoziția de artă decorativă „Simbolul Împăcării”, autor RODICA BANCIU REGEP și lansarea de carte „Khaire” ,autor PAUL EUGEN BANCIU, va prezenta : conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan și criticul literar Lucian Alexiu. Vernisajul va avea loc joi 29 noiembrie 2018, ora 17, la Galeria „Helios”din Timișoara. 
Rodica Banciu Regep
Afișul a fost realizat de graficiana Ioana F. Banciu.


Apel de participare: Expoziția de grup STEAGURI
11 ianuarie – 7 februarie 2019, Galeria Orizont

Organizator: Filiala Arte Decorative a U.A.P. din România, Galeria de Artă Orizont
Curator: Claudia Mușat e-mail: claudiamusat1@gmail.com    tel: 0741134945
Coordonatori: Marijana Bițulescu, Dan Alexandru Roșeanu, Nicolae Moldovan, Georgiana Cozma, Marian Gheorghe.
DATA LIMITĂ ÎNSCRIERII: 10 DECEMBRIE 2018
Rezultatul selecţiei va fi comunicat prin email în data de 15 decembrie 2018.

Cititi aici REGULAMENT DE PARTICIPARE – SELECŢIA PARTICIPANȚILOR:
modelul fişei de înscriere se află şi pe site-ul https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/

Descarcă de aici: FISA DE INSCRIEREVă invităm la două vernisaje ale expoziției de arte decorative,
ÎN ALB . ÎN NEGRU, miercuri, 29 august 2018 ora 18.00 la ARCUB, Sala Gabroveni din strada Lipscani nr. 84 – 90 cu corespondent în strada Gabroveni nr. 50-53 și în 3 septembrie 2018, ora 18.00 la Galeria de artă Orizont din B-dul Nicolae Bãlcescu, nr. 34 A, Bucureşti.
Expoziția În Alb/În negru este un proiect de artă contemporană din domeniul artelor decorative care prezintă publicului lucrări de arte textile, instalații ceramice, metal, sticlă și ceramică.

Proiectul este inițiat de Filiala Arte Decorative a Uniunii Artiștilor Plastici din România în colaborare cu Primăria Municipiului București, Centrul Cultural ARCUB și care se desfășoară în două spații din București: Centrul Cultural ARCUB, Sala Gabroveni (29 august – 23 septembrie 2018) și galeria de artă Orizont (3 septembrie – luni, 1 octombrie 2018).

În perioada de sfârșit de vară început de toamnă, vă invităm la ARCUB, Sala Gabroveni și la Galeria de artă Orizont pentru o incursiune între alb și negru, lumină și umbră ori gol și plin.

Cu peste 80 de lucrări din domeniile artelor textile, ceramicii, sticlei și metalului, supuse monocromiei, artiștii bucureșteni răspund unei provocări de eliminare a culorii (a pigmentul colorat) din lucrările lor, absența acestei fiind și un semnal de alarmă asupra acestui domeniu care a intrat într-un con de umbră după anii `90.

Tema monocromiei În Alb / În Negru, care pare ușor impusă artiștilor, a fost aleasă din mai multe motive. Pe deoparte dezvăluirea unei perspective asupra utilizării culorii ca o alegere mai degrabă decât o necesitate, iar pe de altă parte, rezulatul expoziției ar putea fi o modalitate de concentrare a atenției spectatorului asupra unui anumit subiect, concept sau tehnică. Artișii au putut experimenta fără complexitatea lucrului în culoare (în special în artele textile, ceramică, sticlă ori tehnica mixtă) și astfel au evidențiat forma, textura, tehnica și semnificația simbolică.

Ca obiectiv general, expoziția se dorește a fi și stimularea cooperarii culturale între toate domeniile artelor decorative: arta ceramicii, a sticlei, a metalului și a artelor textile și implicarea tinerilor artiști, iar ca obiectiv principal, ne dorim o punere în valoare a artelor decorative  în context actual. 

Artiști în ARCUB:

Vlad BASARAB (ceramică)Gabriela Beja (arte textile)
Doina BILIUS (arte textile) │Relu BIȚULESCU (tehnici mixte)
Marijana BIȚULESCU (arte textile)│
Gherghina COSTEA (ceramică)Vladimir CIOROIU (sticlă)
Viorica COLPACCI (metal) Mădălina ION DIMA (sticlă) Adriana Alexandra DOBRA (arte textile)Alina DOBRICĂ (sticlă)
Dana Dincă (arte textile)│Anca VINTILĂ DRAGU (ceramică)Athena DUMITRIU (arte textile)│Daniela FRUMUȘEANU (arte textile)
Marian GHEORGHE (metal)Cristina ILIESCU (tehnici mixte) │
Cristina ILINCA (sticlă)Ana-Maria MAIORU (sticlă)
Ileana Dana MARINESCU (metal)Nicolae MOLDOVAN (ceramică)
Mihai MOLDOVANU (arte textile)Claudia MUȘAT (arte textile)
Andreea NĂSTASE (ceramică)Aniela OVADIUC (ceramică)
Ioana Andra PANDURU (arte textile)Mădălina PAPASTERE (tehnici mixte)
Nana PANAITESCU (tehnici mixte)Claudia POPESCU (arte textile)
Cristiana Popescu Russu (ceramică)
Alexandru Dan Liviu ROȘEANU (arte textile)  
Vintilă MIHĂESCU (arte textile)Silvia ȘERBAN (arte textile)
Iustina Silvana URSU (arte textile)Luxandra CĂLIN URICARU (arte textile)
Gabriela VASILESCU (arte textile)Valeria VOICU (ceramică)
Gheorghe ZAHARIA (metal)Nicolae ZÂMBROIANU (arte textile)

Artiști în galeria de artă Orizont:

Maria MĂNCIANU BOGATU (ceramică)│ Violeta CARP (tehnici mixte)
Vladimir CIOROIU (sticlă)Viorica COLPACCI (metal)
Carmen CRĂCIUN BAZILESCU (arte textile)George DAMIAN (metal)
Cristina Mary MOLNAR (tehnici mixte)
Daniela FRUMUȘEANU (arte textile) │Marian GHEORGHE (metal)
Jorge MAFU (metal)Rodica MAGDAN (arte textile)
Denissa Maschek (tehnici mixte)Claudia MUȘAT (arte textile)
Alexandru Dan Liviu ROȘEANU(arte textile)Ilie RUSU (ceramică)
Mermeze Ruxandra SIBIL (arte textile)Adelina UNGUREANU (arte textile)Gheorghe ZAHARIA (metal)

Coordonatori:  Marijana Bițulescu, Gherghina Costea, Dan Alexandru Roșeanu, Claudia Mușat, Nicolae Moldovan, Cristiana Russu, Cătălin Hrimiuc.

Grafician: Bogdan Mateiaș
Imagine afiș: „Desen” (detaliu), Cristina Iliescu

Eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Capitalei prin ARCUB.

 Organizatori: Primăria Municipilui București, Centrul Cultural ARCUB, Sala Gabroveni și Filiala Arte Decorative a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Galeria de artă Orizont

Primăria Municipiului București | ARCUB, Sala Gabroveni.  
Str. Lipscani nr. 84 – 90 cu corespondent în strada Gabroveni nr. 50-53, Bucureşti

Expoziţia “ÎN ALB / ÎN NEGRU”

Mai multe detalii, Regulamentul si formularul le gasiti pe
Blogul Filialei Arte Decorative

Dragi colegi,
Acesta expozitie nu este BIENALA ci un eveniment al artelor decorative Bucuresti.
Bienala Artelor Decorative va avea loc anul viitor si foarte curand va vom trimite materialul pentru aplicatie. Suntem in lucru cu organizarea si calendarul evenimentului.
Filiala Arte Decorative a U.A.P. din România, Galeria de Artă Orizont și Centrul Cultural ARCUB – Sala Gabroveni organizează expoziţia de arte decorative
PERIOADA
Centrul Cultural ARCUB, Sala Gabroveni, 29 august – 23 septembrie 2018 Galeria Orizont – luni, 3 septembrie – luni, 1 octombrie 2018
CURATORI: Georgiana Cozma, Marian Gheorghe
COORDONATORI: Marijana Bițulescu, Gherghina Costea, Dan Alexandru Roșeanu, Claudia Mușat, Nicolae Moldovan, Cristiana Russu, Cătălin Hrimiuc.
CONCEPT
În perioada 29 august – 1 octombrie, Filiala Arte Decorative în colaborare cu Centrul Cultural ARCUB organizează două expoziții de arte decorative cu aceeași temă.
Proiectul cultural ÎN ALB/ ÎN NEGRU este o expoziție de artă contemporană din domeniul artelor decorative care se dorește un manifest cultural prin care să atragem atenția asupra importanței acestui segment de artă în societatea de azi. Prin tema aleasă ÎN ALB/ ÎN NEGRU urmărim relația dintre simplu și complex, formă și conținutul acesteia, dintre lucruri care sunt în mod clar opuse. O analogie între materiile primare specifice fiecărui domeniu din artele decorative (pământ, foc, apă, metal)
Vă invităm să participați la această expoziție cu lucrări realizate în tonuri de alb și/sau negru. Tehnica și potențialul materialelor folosite să evidențieze varietățile de expresie ale nuanțelor de alb și/sau negru.
ÎN ALB / ÎN NEGRU se adresează artiștilor care se exprimă în materiale specifice Artelor Decorative: Ceramică, Sticlă, Metal, Arte Textile, membrii Filialei Arte Decorative a UAP România din București şi absolvenţi ai Universităţilor Naţionale de Arte din București.
DATA LIMITĂ A ÎNSCRIERII: 8 AUGUST
Rezultatul selecţiei cuprinzând și sala de expunere va fi comunicat în data de 22 AUGUST 2018, prin email.


BIENNALE CHIANCIANO (Italia) 11th – 19th August 2018

http://www.biennalechianciano.museodarte.org/
Artist application deadline: 11th June
Apply Now!Retrospectivă Traian Boicescu

Sunt onorat dacă puteți participa la vernisajul expozitiei retrospective și lansarea albumului in data de  pe 11 aprilie, ora 18.30, la Palatul Parlamentului – Camera Deputaților, Sala „Constantin Brâncuși”.
Cu drag, Traian Boicescu
Web T.S.Boicescu Album T.S.Boicescu


Artistul plastic Gheorghe Gogescu vă invită să onorați cu prezența vernisajul expoziției personale de pictură

“GOGESCU – 65 / 40 INIŢIERE”

ce va avea loc joi 15 martie 2018, orele 19:00, la galeria Orizont, B-dul Nicolae Bălcescu 23A, Bucureşti.
Expoziția este ocazionată de împlinirea a 65 ani de viață şi 40 ani de activitate artistică
şi va fi deschisă în perioada 15 martie – 12 aprilie a.c.
Program: Luni-Vineri 10:00-19:00, Sâmbătă 10:00-16:00


Call for Entry.

The Biggest Little Tapestries in the World!

Informations:  https://americantapestryalliance.org/exhibitions/unjuried-small-format-tapestry-exhibition/online-entry-form/

on February 4, 2018
Intent to participate deadline is February 15, 2018.
The Biggest Little Tapestries in the World! – the 12th international, small format unjuried tapestry exhibition. Everyone’s tapestry is accepted. All participants receive a free catalog. Return shipping is included in the entry fee. Northwest Reno Public Library, 2325 Robb Drive, July 2018. The tapestry and an image of the tapestry are due March 31, 2018.Open Call to the

International Exhibition (Competitive) of Contextile
2018 – Contemporary Textile Art Biennial

Information: www.contextile.pt


 Va invitam sa participati la Ediţia a IX-a a expoziţiei de carte-obiect
WEST MEETS EAST-A CULTURAL BOOK EXCHANGE,
1-7 octombrie 2018/Bucureşti/România.
Detalii: frumuseanu@gmail.com


FILIALA ARTE DECORATIVE BUCUREȘTI
GALERIA DE ARTĂ ORIZONT și ARCUB – SALA GABROVENI
organizează expoziţia de arte decorative

ÎN ALB / ÎN NEGRU

PERIOADA
Centrul Cultural ARCUB, Sala Gabroveni, 29 august – 23 septembrie 2018
Galeria Orizont – luni, 3 septembrie – luni, 1 octombrie 2018
CURATORI:
Georgiana Cozma, Marian Gheorghe
COORDONATORI: Marijana Bițulescu, Gherghina Costea, Dan Alexandru Roșeanu, Claudia Mușat, Nicolae Moldovan, Cristiana Russu, Cătălin Hrimiuc.
CONCEPT
În perioada 29 august – 1 octombrie, Filiala Arte Decorative în colaborare cu Centrul Cultural ARCUB organizează două expoziții de arte decorative cu aceeași temă.
Proiectul cultural ÎN ALB/ ÎN NEGRU este o expoziție de artă contemporană din domeniul artelor decorative care se dorește un manifest pentru importanța artelor decorative în societatea de azi dar și un manifest împotriva ignoranței.
Prin tema aleasă ÎN ALB/ ÎN NEGRU urmărim relația dintre simplu și complex, formă și conținutul acesteia, dintre lucruri care sunt în mod clar opuse. O analogie între materiile primare specifice fiecărui domeniu din artele decorative (pământ, foc, apă, metal)
Vă invităm să participați la această expoziție cu lucrări realizate în tonuri de alb și/sau negru. Tehnica și potențialul materialelor folosite să evidențieze varietățile de expresie ale nuanțelor de alb și/sau negru.
ÎN ALB / ÎN NEGRU se adresează artiștilor care se exprimă în materiale specifice Artelor Decorative: Ceramică, Sticlă, Metal, Arte Textile.
Detalii pe
https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/2018/02/01/in-alb-in-negru-orizont-gabroveni/


Grand marché d’art contemporain : Chatou – ile des impressionnistes. Du 23 au 25 mars 2018

Devenez exposant
http://joel-garcia-organisation.com/2017/12/24/chatou/
téléchargez notre bulletin d’inscription, puis renvoyez le dûment rempli à l’adresse postale :
JGO – 42, rue du Père Corentin – 75014 Paris


Art Festival in Porto 2018

Art Festival in Porto 2018 – International art exhibition in Porto (Portugal)
two weeks of exhibition !
from 10 March to 23 March 2018 Vernissage on Saturday 10 March at 5 pm
Artists of all nationalities are selected for Art Festival in Porto 2018 International art exhibition in Porto (Portugal) at the prestigious location of Porto Art Gallery.
For all details visit the page :
https://www.artintheworld.net/drupal/content/bando-inglese-art-festival-porto-2018Expozitii 2018


„Simbolul Împăcării” – RODICA BANCIU REGEP la Galeria „Helios”din Timișoara

Expozitia va fi deschisa cu ocazia sarbatoririi anului centenar 2018 „100 ROMÂNIA”.
Cu aceasta ocazie va avea loc si lansarea de carte „Khaire”, autor PAUL EUGEN BANCIU,
va prezenta conf. univ. dr. Claudiu T. Arieșan și criticul literar Lucian Alexiu.
Vernisajul va avea loc joi 29 noiembrie 2018 ,ora 17, la Galeria „Helios”din Timișoara.
Afișul realizat de graficiana Ioana F. Banciu.
Fotografii primite din partea doamnei Rodica Banciu Regep

Fotografii Rodica Banciu Regep


Salonul Național de Artă Contemporană (SNAC) Centenar 2018

Organizator: Uniunea Artiștilor Plastici din România in colaborare cu Ministerul Culturii
Curator general al Salonului Național de Artă Contemporană – Pavel Șușară

Arte decorative – 13 noiembrie – 13 decembrie Biblioteca Națională a României

Vedeti aici pagina cu imagini din expozitie  (Fotografii Viorela Mihaescu)

Expozițiile vor fi deschise publicului într-o succesiune de vernisaje, după următorul program:
Muzeul Național de Artă al României: 7 noiembrie 2018, ora 18:00 – pictură și sculptură
Galeria Orizont: 12 noiembrie 2018, ora 18:00 – mixArt
Biblioteca Națională a României: 13 noiembrie 2018, ora 17:00 – arte decorative
Galeria Galateca: 14 noiembrie 2018, ora 19:00 – expoziția Artă Tânără
Muzeul Național de Artă Contemporană: 15 noiembrie 2018, ora 19:00 – multimedia
Galeria Simeza: 15 noiembrie 2018, ora 19:00 – grafică și sculptură mică


Ipostaze Medievale – Interferenţe Carte ProPatrimoniu – Revalorificări contemporane

Expoziţia Ipostaze Medievale – Interferenţe Carte ProPatrimoniu – Revalorificări contemporane a avut loc in perioada 17 septembrie – 11 octombrie 2018, in salile de la parterul Bibliotecii Naționale a României  – AvanGarden, Symposium şi Euforia
Manifestarea se inscrie  cadrul celei de-a XI-a ediţii a Salonului Naţional de Carte şi Artă Medievală, cu ocazia Centenarului Marii Uniri (1918-2018), Zilele Bucureştiului. Curatorul expozitiei : artistul plastic Marian Raducu. Imagini din expozitie si lucrari – inclusiv de arte textile, puteti vedea pe  http://artportfolio.ro 


Ambient/ Obiect. Expoziție de grup

4 octombrie – 1 noiembrie 2018
Curatori: Marian Gheorghe, Marijana Bițulescu 


Expozitia “Zilele Artelor Textile Bucuresti” – Ediția a II-a
Rotonda TNB, 11 septembrie – 11 octombrie 2018

Vernisajul expozitiei a avut loc marți, 11 septembrie 2018, orele 19:00, în Sala Rotonda a Teatrului Național București. Sunt prezenti 19 artiști cu lucrări de tapiserie și design textil, instalatii.


Salonul Artelor Decorative
la “Muzeul Național Cotroceni 15 septembrie – 14 octombrie 2018

Vernisajul vineri, 14 septembrie 2018, ora 18.00, în Spațiile Medievale

Cititi mai multe pe blogul Filialei Artelor Decorative (click AICI)


Vă invităm la două vernisaje ale expoziției de arte decorative,
ÎN ALB . ÎN NEGRU,
–  29 august 2018 ora 18.00 la ARCUB, Sala Gabroveni din strada Lipscani nr. 84 – 90 cu corespondent în strada Gabroveni nr. 50-53_
3 septembrie 2018, ora 18.00 la Galeria de artă Orizont din B-dul Nicolae Bãlcescu, nr. 34 A,
Curatori: Georgiana Cozma, Marian Gheorghe. Va deschide criticul de artă, Constantin Hostiuc.
Coordonatori: Marijana Bițulescu, Gherghina Costea, Dan Alexandru Roșeanu, Claudia Mușat, Nicolae Moldovan, Cristiana Russu, Cătălin Hrimiuc.
Organizatori: Primăria Municipilui București, Centrul Cultural ARCUB, Sala Gabroveni și Filiala Arte Decorative a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Galeria de artă Orizont
(cititi mai mult la rubrica “Anunturi”)


Salonul Național de Miniatură textilă 2018
La Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, Palatul Mogoşoaia

Expoziția, deschisă la parterul Palatului Brâncovenesc, poate fi vizitată în perioada
4 – 31 august 2018.
Curatori: Marijana Bițulescu și Relu Bițulescu
Despre expozitie puteti afla mai multe din cronica Alexandrei Craciun publicata pe situl CCPB
https://palatebrancovenesti.ro/10753-2/


Maria Băndarau și Vladimir Cioroiu

27 iulie – 25 august, galeria Orizont din Bucuresti
Expozitia cuprinde lucrări de arta textila (colaj textil, în cazul Mariei Băndărău), și lucrări realizate din sticlă ale lui Vladimir Cioroiu.
Imagini din expozitie: Vintila Mihaescu


Victoria Caraiman Pastuch

expoziție personală la Muzeul de Artă Constanța, 3 august – 23 august 2018

 


“4Arts” Daniela Frumuşeanu şi Georgeta Hlihor (arte textile), Mihai Hlihor (sticlă),  Vasile Soponariu (sculptură)

9 august- 9 septembrie 2018,  Piaţa Spania Gallery, str. Alecu Russo 13-19, etajul 7, Bucureşti.
Prezintă: critic şi istoric de artă, Mihaela Varga.
Vedeti detalii despre expozitie si imagini aici 


“LOC GEOMETRIC” Marijana și Relu Bițulescu

galeria Cuhnie, 14 iulie – 3 august 2018.
Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”
expoziție de tapiserie, colaj textile, instalație, pictură,
Curator: Alexandra Crăciun. Cititi prezentarea pe pagina CCPB


“Grup4+3” la galeria Artis a Muzeului Județean Olt din Slatina

Muzeul Judeţean Olt prezintă la Galeria Artis din Slatina, în perioada 18 mai – 15 iunie, expoziţia „Grup4+3”. Participa 7 artişti, membri ai Filialei de Arte Decorative din Bucureşti – cei 4 membri ai grupului – Traian Boicescu, Gheorghe Gogescu, Viorela şi Vintilă Mihăescu, iar ca invitaţi Jorge Mafu (sculptură) Mihai Moldovanu (pictură-obiect) şi Constantin Ovidiu Ionescu (ceramică).

Link catre pagina expozitieiMETAFIZIC – Daniela Frumuşeanu
expozitie personală itinerantă 28.05.2018, Râmnicu Sărat

Comunicat de presă
MUZEUL MUNICIPAL RȂMNICU SĂRAT organizează în perioada 6 iunie – 10 iulie 2018 expoziţia personală itinerantă de artă vizuală METAFIZIC, autor Daniela Frumuşeanu. Între 14 septembrie 2017-6 februarie 2018, lucrările au fost pe simezele COMPLEXULUI MUZEAL BISTRIȚA-NĂSĂUD, iar între 1 martie-31 mai 2018 expoziţia a fost găzduită de MUZEUL JUDEŢEAN BUZĂU.
Vernisajul va avea loc miercuri 6 iunie 2018, ora 12:00, la sediul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, str. Primăverii nr 4.
Publicul poate admira lucrări de artă vizuală realizate pe parcursul mai multor ani, al căror numitor comun este introspecţia în domeniul suprasensibilului sau zona întrebărilor existenţiale. Itinerarea în spaţii muzeale diferite, conferă lucrărilor prezente în cadrul expoziţiei METAFIZIC, puterea de a crea conexiuni inedite, irepetabile şi stimulatoare din punct de vedere ideatic şi vizual.
Artişti invitaţi: Joanne Luongo (S.U.A.), Zuzu Caratănase (România) şi Ovidiu Ionescu (România).
Prezintă: Roxana Păsculescu, critic de artă.
Parteneri: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Asociaţia Femeilor Universitare, Fundaţia Ileana Mustatza.
Parteneri media: Modernism, Health &Beauty.
Procesare digitală afiş: Liana Bădălău.

(fotografiile si comunicatul de presa trimise de Daniela Frumuşeanu)


Carmen Bazilescu – Pictura pe material textil
25 aprilie- 15 mai 2018 Galeria de arta Elite Prof Art

A douăzecea expoziție personală a artistei.
Vernisaj: 25 aprilie, ora 18:30, Sala de Conferinte la World Trade Center


Expoziţia personală itinerantă de artă vizuală METAFIZIC,
autor Daniela Frumuşeanu


Sub egida CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU, MUZEULUI JUDEŢEAN BUZĂU, Liceului de Artă “Margareta Sterian”- Buzău, în perioada 1 martie – 31 mai 2018 are loc expoziţia personală itinerantă de artă vizuală METAFIZIC, autor Daniela Frumuşeanu.
Publicul poate admira lucrări de artă vizuală realizate pe parcursul mai multor ani, al căror numitor comun este introspecţia în domeniul suprasensibilului sau zona întrebărilor existenţiale.
Artişti invitaţi: Joanne Luongo (S.U.A.), Zuzu Caratănase (România).
Prezintă: Roxana Păsculescu, critic de artă.
Curatori/organizatori: Rodica Tache şi Daniela Frumuşeanu.
Durata expoziţiei: 1 martie – 31 mai 2018.
Parteneri: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Asociaţia Femeilor Universitare, Fundaţia Ileana Mustatza.

Link catre pagina expozitiei

Fotografii – Daniela Frumuşeanu

 


Retrosectivă Traian Boicescu
București, Palatul Parlamentului, 11 aprilie 2018

Puteti vedea aici filmul expozitiei (upload Youtube Traian Stefan Boicescu)

Puteti rasfoi aici ALBUMUL Traian Stefan Boicescu


“GOGESCU – 65 / 40 INIŢIERE”

15 martie – 12 aprilie 2018, galeria Orizont, B-dul Nicolae Bălcescu 23A, Bucureşti.
Expoziția este ocazionată de împlinirea a 65 ani de viață şi 40 ani de activitate artistică
Expozitia cuprinde o tapiserie și 10 lucrari de pictură în ulei pe pânză de dimensiuni mari.
Catalogul, tipărit în condiții excelente, conține date biografice complete, cu toată activitatea artistului,
precum și reproducerile lucrărilor din actuala manifestare.


Filiala Arte Decorative vă invită să vizitaţi expoziţia de arte decorative a tinerilor.

N E X T

Expoziţia poate fi vizitată în perioada 13 februarie – 12 martie 2018

NEXT reprezintă ceea ce se dorește a fi mai târziu ori ceea ce urmează să devină tinerii artiști ori cei care încă studiază. Vă invităm să-i descoperim și să-i încurajăm în alegerea pe care fiecare a făcut-o fiecare în domeniul său: ceramică, sticlă, metal ori artele textile.
Coordonatori:
Conf. Univ., Dr. Daniela Frumușeanu,  Prof., Univ. Dr. Bogdan Hojbotă,  Asist. Univ. Drd. Ioana Stelea

cateva fostografii din expozitia e la galeria Orizont (foto Vintila Mihaescu)


DIALOG / Metal și arte textile

Galeria ORIZONT, Bucuresti, 12 ianuarie – 8 februarie 2018
Curator: Georgiana Cozma Coordonatori: Marian Gheorghe, Claudia Mușat.

Expun: Aurel Vlad, Mihai Rusen, Marius Stroe, Misha Diaconu, Alexandra Rusu, Claudia Mușat, Dorina Horătău, Georgina Andreescu și Viorica Slădescu.


Expoziții 2017


Uniunea Artistilor plastici, Filiala UAP Valcea va invita sambata, 18 noiembrie 2017, ora 14 în Galeria Pasaj 1 Cozia la vernisajul expoziţiei

Metal & Tapiserie 2017

vedeti aici pagina expozitiei  http://arte-textile.ro/metal-tapiserie-2017/

Expun artistii
Metal: Razvan Manea Botezatu, Bogdan Breza , Dumitru Cozma, Oana Craciunescu , Gheorghe Mircea Damian, Misha Diaconu, Antonio Dumitrescu, Alfred Dumitriu, Catalina Gâlmeanu, Raul Georgescu, Vlad Gherghiceanu, Eugen Ilina, Ovidiu Ionescu, Roxana Iordache, Mihai Jatesen, Jorge Mafu, Mihai Marcu Jr., Sergiu Mitrea, Mihai Neacşu, Cristian Popa, Sorin Purcariu , Filip Radulescu, Cristian State, Ovidiu Stefan Toader, Radu Mihai Tudor, Matei Ulmeanu, Gheorghe Zaharia
Tapiserie: Laura Alecu, Maria Andreita, Maria Bandarau , Marijana Bitulescu, Traian Boicescu , Vasile Dobre, Elena Gabriela Draghici, Gheorghe Gogescu, Ioana Mihaita Marinescu, Ruxandra Sibil Mermeze, Vintila Mihaescu, Viorela Mihaescu, Mihai Moldovanu, Victoria Pastuch, Dan Roseanu, Maria Monica Vaida, Nicolae Zimbroianu


Muzeul de Etnografie Brasov 30.10.2017 – 30.01.2018

Fire și Forme – Claudia Mușat


Expoziția artiștilor premiați de UAP în anii 2014-2017

Galeria Orizont din București
9.XI – 6.XII 2017


Dincolo de Aparențe  1 – 10 sept. 2017

Muzeul de Artă Râmnicu Vâlcea


Daniela Frumuşeanu
expoziţia personală de artă vizuală METAFIZIC
Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud 14 septembrie – 15 octombrie 2017

Link catre pagina expozitiei

Pe simeze – lucrări realizate pe parcursul mai multor ani, reprezentând un palier tematic, formal şi conceptual divers. Astfel, cărţile-obiect vor construi un dialog metaforic cu valoare simbolică, împreună cu obiectul textil, panoul decorativ sau instalaţia artistică. Numitorul comun al acestora este introspecţia în domeniul suprasensibilului sau zona întrebărilor existenţiale. Pentru o bună înţelegere a mesajul ideatic, denumirile lucrărilor sunt edificatoare:
Învelişul gândurilor, Între bine şi rău, Muzica Sferelor, Spaţiul rugăciunii, Răspunsuri în aşteptare, Regenerare, Apele Timpului, Trepte de lumină, Succesiunea clipelor, Atingerea Focului, Cuvinte care zidesc, Matricea, Spaţiu alchimic, etc.
Compoziţiile reflectă abordări ale realităţii interioare sau exterioare, a căror rezolvări plastice sunt de cele mai multe de factură abstractă. Limbajul utilizat vizează preponderent mediul textil contemporan, dar nu lipsesc nici transpuneri plastice specifice graficii sau picturii. Expozitia METAFIZIC se prezintă ca univers artistic personal capabil să activeze latura senzorială şi raţională a iubitorilor de frumos, cu deschidere spre inedit.
Artişti invitaţi: Joanne Luongo (S.U.A.), Zuzu Caratănase (România)
Prezintă: Vasile Duda
Insituţii organizatoare: CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD, COMPLEXUL MUZEAL BISTRIȚA-NĂSĂUD.
Parteneri: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Asociaţia Femeilor Universitare.
Parteneri media: Modernism, Health &Beauty. Sponsor: Keia.
Vernisaj: 14 septembrie 2017, ora 18:00, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, strada General Grigore Balan nr. 19, Bistriţa, Judeţ Bistriţa-Năsăud.
Procesare digitală afiş/banner: Liana Bădălău.
(comunicat de presa)Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala de Arte Decorative București

MEETING POINT
Geta Mocanu, Marijana Bițulescu și Alexandra Mocanu

Vernisaj 10 august 2017, ora 18.00 la Galeria Orizont.


Salonul Național – Miniatură Textilă MIGRATIE

duminică 6 august 2017, ora 18 are loc deschiderea Salonului Național Miniatură Textilă 2017 la Centrul Cultural Palatele Brancovenesti Mogoșoaia, Galeria Parter.
Curator Marijana Bitulescu


Expoziția Zilele Artelor Textile București
Galeria CREART


La Galeria CREART din Piața Alexandru Lahovari 7, luni, 10 iulie 2017, ora 19, a avut loc vernisajul expoziției Zilele Artelor Textile București, ediția întâi. Expoziția organizata în cadrul Proiectului Cultural Contemporanii, în parteneriat cu Primăria Municipiului București și CREART reuneste lucrări de tapiserie, vestimentație și obiect textilsemnate de 15 artiști: Marijana Bițulescu, Gabriela Cristu, Adriana Dorobanțu, Răzvan Dumitran, Constantina Dumitru, George Gogescu, Irina Hasnaș Hubbard, May Oana Isar, Mihai Moldovanu, Ruxandra Sibil Mermeze, Claudia Mușat, Cela Neamțu, Anca Șesan, Victoria Zidaru, Nicolae Zîmbroianu. Au fost expuse și fotografii din atelierele artiștilor, de Claudiu Ciprian Popa.
Cu acest prilej a avut loc și lansarea catalogului


Tapiserie şi sculptură la Muzeul de Artă Piatra NeamţDespre infante, menine, dive și alte grații – Marijana și Relu Bițulescu
Muzeul de Artă Craiova

imagine preluata de pe Facebook Bitulescu Art


PLANT ART 2017

Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică ,,D. Brandza” a Universităţii din Bucureşti şi Universitatea Naţională de Arte Bucureşti anunţă vernisajul expoziţiei de artă vizuală PLANT ART 2017, care va avea loc marţi 2 mai 2017, ora 16:00, la Centrul de Educaţie Ecologică al Grădinii Botanice ,,D. Brandza”.
Detalii găsiși în Comunicatul de presa (link aici)


Galeria Orizont a Uniniunii Artiștilor Plastici din România

Cristiana Maria Purdescu

Veșmânt – Formă, Culoare, Magie
expoziție de design vestimentar 3 – 18 aprilie 2017
curator Dan Alexandru Roșeanu Prezintă criticul și istoric de artă, Doina Ișfănoni


Casa de Licitații Goldart

Vernisaj și lansare de carte
Petru Vintilă Jr. – pictură, grafică  și Gheorghe Gogescu – tapiserie

Cu ocazia lansării romanului lui Petru Vintilă jr., Lucia Ferescu sau Steaua dimineţii, Casa de Licitații GOLDART și Editura COMPANIA prezintă expoziția „Petru Vintilă Jr – Pictură, grafică, artă decorativă, Carte” Vernisajul 5 aprilie, ora 18, la Casa de Licitații Goldart. Prezentare de Dumitru Constantin Dulcan și Petru Romoșan.
Alaturi de luvrările de grafică sau pictură au fost expuse i lucrări de artă decurativă (șahuri) realizate de Petru Vintilă Jr. și Gheorghe Gogescu și tapiserii semnate de Gheorghe Gogescu.


Metafore Mediteraneene – Viorela și Vintilă Mihăescu

Galeria ARTIS din Slatina a Muzeului Județean Olt  (30 martie-21 aprilie 2017)


Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile
Bucureștiului”, Palatul Mogoşoaia şi Galeria Cuhnia,
5 – 31 martie 2017


Expoziție organizată de către Departamentul Arte Textile-Design textile, Facultatea de arte decorative şi design și curatoriată de profesoarele şi artistele Viorica Slădescu, Claudia Muşat şi Dorina Horătău, împreună cu Doina Mândru, istoric de artă.
Vedeti AICI pagina expoziției, cu o galerie de imagini ale tapiseriilor expuse.


Nicolae Zâmbroianu / 70 de fire ale viselor


Salonul INTERFERENȚE 2017-Galeria Orizont, 21 martie 2017

curator Dan Alexandru Roșeanu
Puteti vedea un album de imagini din expozitie semnat de George Dobre


FIGURATIV ŞI NU NUMAI…     Ruxandra Ştefana Munteanu
13 februarie – 4 martie 2017
U-Art Gallery şi Uniunea Artiştilor Plastici din România

vă invită la vernisajul expoziţiei personale ,,FIGURATIV ŞI NU NUMAI…” a artistei Ruxandra Ştefana Munteanu, care va avea loc joi, 16 februarie 2017, ora 18:00, la sala ”On Top of Bucharest”, bloc Uzinexport, etaj 7, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 8.

,,Expoziția pune în contrast abstractul, care predomină ca abordare în panourile textile și majoritatea desenelor, ca sublimare a unor stări si trăiri (călătorie prin lumi interioare) cu reprezentarea (majoritatea picturilor), ca rezultat al contemplării unor instantanee (o călătorie prin lumea reală, cu partea ei frumoasă – exercițiu de observare).”     Ruxandra Ștefana Munteanu

,, În expozițiile personale anterioare s-a putut observa cum în creația sa, Ruxandra Ștefana Munteanu atinsese un grad important de sinteză formală; realul ajunsese să fie doar delicat semnalat, adeseori ca o fină oglindire a lumii la care artista nu renunța totuși, să se raporteze.
Cu această nouă și consistentă ieșire pe simeze remarcăm suflul plin de prospețime al artistei care reface drumul către motiv.
Aplecarea spre studiu, interesul pentru ”anatomia” realului îi descoperă categoric plasticienei noi posibile surse pentru redefinirea operei sale viitoare.”          dr. Roxana Păsculescu, critic de artă

Parteneri: Jurnalul Bucureştiului, www.kdo.ro


Filiala Arte Decorative din Uniunea Artiştilor Plastici din România

„Textilele Astăzi” 18 Ianuarie – 13 Februarie
Vernisaj: miercuri, 18 Ianuarie, orele 18.00, la Galeria Orizont, București

Secţiune I: Conţinut / Sens Curator: Dorina Horătău
Perioada: 18.01. – 27.01. 2017

Secţiune II: Licenţe & Master / Arte şi Design Textil Curator: Claudia Muşat
Perioada: 30.01.- 13.02.2017
———————————————————————————————————————

FIVE PLUS Art Gallery din Viena, Austria
19 – 30 ianuarie 2017
ZWISCHEN WEISS UND SCHWARZ / ÎNTRE ALB ȘI NEGRU
Daniela Frumușeanu (arte textile) și Răzvan Caratănase (gravură)
Curator: Rodica-Ioana GhileaPuteti vedea AICI o pagina cu fotografii si lucrarile prezentate in expozitie.

Anunturi 2017


Expoziţie Internaţională de Artă Textilă / TEXPOART 2017, Iași

http://www.arteiasi.ro/texpoart/participants/
Trienala Internațională de Artă Textilă
își propune, ca și în edițiile anterioare, să ofere creatorilor din domeniu oportunitatea
de a-și expune lucrările, fără inerentele ierarhizări presupuse de o eventuală premiere.
Tema acestei ediții este HYBRID , pornind de la ideea că toate creațiile actuale sunt rezultatul unei fuziuni, al unui melanj dintre tradiție și modernitate, dintre materiale și tehnici convenționale și neconvenționale, dintre diferitele concepte ce arimează scena artistică, reunite în curente și tendințe. Astfel, orice creație este un hibrid între talentul artistului, cu scara lui proprie de valori, și influențele societății care își pune amprenta, mai mult sau mai puțin subtil, asupra operei finale.
Artiștii participanți sunt invitați să dezbată, cu mijloacele specifice artelor textile, această temă a hibridului ce caracterizează, practic, toate aspectele vieții contemporane.
Data limită de înscriere este 1 septembrie 2017 data poştei

Descarcă: Regulament Texpoart 2017_RO
Descarcă: Formular de participare 2017


Apel de participare la Vallauris, Franța  : click aici pentru participare

Small Art Objects (Objets d’Art petit format)


L’association A.I.R Vallauris organise la quatrième édition de l’événement “Small Art Objects”. Un appel à participations est ouvert jusqu’au 1er Juin 2017.
Les oeuvres proposées peuvent être conçues à partir de n’importe quels matériaux mais se limiteront impérativement à la taille maximale de 15 cm x 15 cm x 15 cm.
Elles doivent être en lien avec le thème “Fire for effect”.


Invitație la lansarea albumului CELA NEAMȚUBasel Art Weeks 2017


Vedeți regulamentul de participare la linkul
Basel Art Weeks 2017


Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Arte Decorative Bucureşti


Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Arte Decorative Bucureşti

Apel de Participare  ,,SALONUL INTERFERENŢE” 2017
la Galeria ORIZONT – tapiserie, imprimeuri textile şi design vestimentar

Perioada: 20 – 31 martie 2017  * Vernisaj: Marţi 21 martie 2017 ora 18.00

Pot participa membrii UAP care fac dovada achitării cotizaţiei pentru anul 2016.
Se acceptă doar o lucrare de autor din domeniul ARTELOR TEXTILE, indiferent de tehnică ( pentru lucrările parietale, lăţimea maximă de 150 cm ).
Predarea lucrărilor: 16 – 17 martie 2017 – orele 11.00-18.00 la galeria ,,ORIZONT”
B-dul Nicolae Bălcescu Nr. 23 A sector 1 Bucureşti
Contribuția pentru proiectul artistic este de 50 lei
Contribuția poate fi achitată la galeria ,,ORIZONT” odată cu predarea lucrării sau la Casieria UAP Bucureşti Piaţa Amzei Nr. 13 et.4 PENTRU ,,SALONUL INTEFERENŢE TEXTILE 2017” sector 1 Bucureşti sau prin virament pentru UAP din Bucureşti: Banca UNICREDIT BANK Sucursala Nicolae Titulescu, cont: R083BACX0000003005108002, cu menţiunea ,,SALONUL INTERFERENŢE 2017”
Informaţii suplimentare se pot obţine de la organizatorul Salonului
Alexandru Dan Liviu ROŞEANU- tel. 0745368856
Lucrările se vor ridica în data de 31 martie, orele 11.00-18.00.


Evenimente expoziționale în galeria Orizont 2017 – 2018
(pentru artiștii textiliști)

Textilele Astăzi. Expoziție de grup. Arte textile. Luni, 16 ianuarie – Luni, 13 februarie 2017
Curatori: Dorina Horătău, Claudia Mușat

IInterferențe textile.  Expoziție de grup. Arte textile și design vestimentar.
+ Expoziție personală de design vestimentar semnată Maria Purdescu.
Perioada: vineri, 17 martie – marți, 18 aprilie 2017
Curator: Dan Alexandru Roșeanu

Licența UNArte București, Facultatea Arte Decorative.
Expoziție de grup cu lucrările de licența a studenților de la depatamentele C:S:M: și Textile
Marți, 20 iunie –marți, 18 iulie. Este posibilă o decalare: 26 iunie – 24 iulie 2017
Curatori: Lucian Butucariu, Claudia Mușat

Între plastic și visual. Expozție de grup cu instalații textile și tapiserie
având ca invitați artiste din Franța.  Miercuri, 9 august – miercuri, 6 septembrie, 2017
Curator: Marijana Bițulescu

ARTE ÎN BUCUREȘTI. Proiect cultural organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din România
Vineri, 8 septembrie – vineri, 6 octombrie, 2017

Migrație. Expoziție națională de miniatură textilă având o temă de actualitate, un impact major pe plan European. Miercuri, 8 noiembrie – miercuri, 6 decembrie 2017
Curator: Marijana Bițulescu

Expoziție personală Andreea Constantin (design vestimentar). 12 ianuarie – 9 februarie 2018

Consiliul de Conducere, Filiala Arte Decorative a U.A.P din România

 


ANUNȚ IMPORTANT !
Filiala de Arte Decorative are de-acum un BLOG ce cuprinde toate departamentele: textile, ceramică, sticlă, metal.
Artiștii care doresc să fie reprezentați online de către Filiala Arte Decorative a Uniunii Artiștilor Plastici din România, sunt invitați să trimită pe e-mail, la adresa comunicare@uap.ro CV si imagini de lucrari. Detalii gasiti pe pagina
https://artedecorativebucuresti.wordpress.com/2017/01/17/aplicatie-pentru-blogul-filialei-arte-decorative-2/
————————————————————————————————————————————TRUICART EVENTS şi DAN TUDOR TRUICĂ, curatorul manifestării, vă invită să participaţi la expoziţia de artă plastică
MAGIA NUMERELOR sub umbrela artelor vizuale
Inscrieri pâna pe 25 ianuarie 2017
detalii pe pagina:
https://www.facebook.com/events/1046186472158189/ —————————————————————————————————————————-

TRUICART EVENTS şi DAN TUDOR TRUICĂ, curatorul manifestării, vă invită să participaţi la expoziţia de artă plastică
“DESPRINS DIN DECOR”
Inscrieri pâna pe 28 ianuarie 2017
https://www.facebook.com/events/235715156854448/
MUZEUL NAȚIONAL AL HĂRȚILOR ȘI CĂRȚII VECHI BUCUREȘTI
—————————————————————————————————————————-
TABĂRA DE CREAȚIE ȘI DOCUMENTARE TRUICART –
“Istorie si arta”, editia a II-a 2017, PERUGIA, ITALIA.
https://www.facebook.com/events/511740375689892/ —————————————————————————————————————————-
TABĂRA DE CREAŢIE ŞI DOCUMENTARE TRUICART
SOZOPOL, BULGARIA, 2017
https://www.facebook.com/events/186175431834636/—————————————————————————————————————————-

Evenimente 2016

PREMII
În cadrul Bienalei Artelor Textile CONEXIUNI 2016, deschisă la Palatul Parlamentului, sala C. Brâncuși, s-au decernat premiile Bienalei.
Pentru Arte Textile premiul a fost  conferit artistei Mariana Voicu Grumăzescu.
Vedeti aici lucrările sale, în expoziție.
conexiuni-_2016-2


 în data de 29 Octombrie 2016 a avut loc
Adunarea Generală pentru alegerea Consiliului Director
al Uniunii Artiștilor Plastici


Filiala ARTE DECORATIVE  BUCUREŞTI  și-a ales noul Consiliul de conducere:
Președinte: Georgiana Cozma
Membri: Marijana Bițulescu, Gheorghe Marian, Gheorghe Maftei, Dan Roșeanu, Gherghina Costea, Nicolae Moldovan, Cătălin Hrimiuc, Claudia Mușat
e-mail: artedecorative@yahoo.com
www: http://arte-textile.ro/

Pagini expozitii

Firele Timpului / Salonul Național de Miniatura Textila 2016

Salonul Național de Miniatură Textilă 2015

“Bărbați în arta textilă românească” la Muzeul de Artă Brașov

“TRANS(A)GRESARI” Miruna Hașegan și Daniela Frumușeanu

“WEST MEETS EAST” – A Cultural Book Exchange 2015 / 2016.

„Ironii Textile” Daniela Frumușeanu și Miruna Hașegan

SALONUL ARTELOR “TEMEIURI” Ediția a VII-a 2015

Anunturi 2016

Informații referitor la expoziții și evenimente puteți afla și de la Uniunea Artiștilor Plastici din România,
Relatii Publice – Comunicare, Elena Alexi, tel: 0745355818


INTERNATIONAL TEXTILE BIENNIAL 2017 (ITB2017)

HAACHT – BELGIA    4 – 12 martie, 2017      http://www.artksp.be/Events2017.html

wp2bd0a2d7_05_06Termen – 1 decembrie 2016. Ccomunicarea rezultatelor 15 decembreie 2016.
Fara taxa de participare.
Descarcati aici REGULAMENTUL de participare


danubiana2017Salonul National De Arta Plastica “Atitudini Contemporane”
‎Pre-application for International Biennial of Art Ruse”Danubian”

Dragă Artist,
Suntem încântaţi să vă anunţăm că cea de-a doua ediţie a Bienalei Internaţionale de Artă Ruse “DANUBIANA”, Bulgaria, 2017 este deschisă pentru pre-aplicare.
Această expoziţie are ca scop aducerea împreună a artiştilor din intreaga lume şi a lucrărilor lor. Ea este dedicată in principal artiştilor din România, Bulgaria, Macedonia, Serbia şi Grecia.
Vom fi onoraţi dacă aţi participa la cea de-a doua ediţie a Bienalei Internaţionale de Artă Ruse “DANUBIANA”, în care ne propunem să aducem culturi diferite împreună şi să oferim persoanelor cu valori contrastante un teren comun pentru prezentarea lucrărilor lor.
Pentru artiştii care vor să participe la cea de-a doua ediţie a Bienalei Internaţionale de Artă Ruse “DANUBIANA”, cu operele lor de artă, documentele necesare pentru pre-aplicare sunt enumerate mai jos. Documentele trebuie trimise la adresa de e-mail : tudorro7000@yahoo.com
Termenul limită pentru pre-aplicare este 5 decembrie 2016.
La sfârşitul perioadei de pre-aplicare, artiştii selectaţi de către comitetul bienalei vor primi termenii contractului şi informaţii detaliate cu privire la taxele de participare.
1. O fotografie a artistului, rezoluţie 300 dpi, calitate de imprimare.
2. 4 imagini ale lucrărilor de artă originale ale artistului. Imaginile trebuie să aibă o rezoluţie de 300 dpi, calitate de imprimare.
Pictura – dimensiune maxima latura mare 100 cm ; sculptura 80 cm material finit ; arta decorativa 160 cm.
3. Biografie: maxim 150 de cuvinte, în limba engleză şi în limba română.
4. Date de contact: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, în limba engleză şi în limba română.
Comitetul curatorial :
Ivailo Dancev – curator bulgar
Dan Tudor Truica – curator român
Zladko Dramov – curator macedonean
Jasna Mitrovici – curator sârb
Nikos Elefteridis – curator grec

Contact: Dan Tudor Truica  e-mail : tudorro7000@yahoo.com


CONEXIUNI 2016 Bienala de Arte Decorative ediția a III-a
ATENȚIE!!!

DATORITĂ INTERESULUI PENTRU EDIȚIA DIN ACEST AN A BIENALEI DE ARTE DECORATIVE ÎNSCRIERILE SE PRELUNGESC PÂNĂ LA DATA DE 31 AUGUST 2016!!!
APLICAŢIILE VOR FI TRIMISE ÎN CONTINUARE PE ADRESA DE
E – MAIL: decorativ_art2016@yahoo.com
PENTRU CEI CARE S-AU ÎNSCRIS DEJA, VĂ REAMINTIM CĂ PUTEȚI ACHITA ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ CONTRIBUȚIA LA PROIECTUL ARTISTIC ÎN VALOARE DE 50 LEI.
Suma poate fi virată în contul UAP din România: RO83BACX0000003005108002, deschis la Banca Unicredit Ţiriac sau plătită cash la casieria U.A.P. din România, strada Piața Amzei, nr. 13, etaj 4;  Program: marți, miercuri, joi 12.00 – 16.00.


Bienala de Arte Decorative – CONEXIUNI
Ediția a III-a 2016

Organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Arte Decorative, Bucureşti.
Tema “Conexiuni” propusă pentru a III-a ediție a Bienalei de Arte Decorative este una mai mult generică, dar de actualitate și are ca punct de plecare ideea raportului creat între mesajul actului artistului și receptarea acestuia de către privitor.
Bienala se adresează artiștilor din toată țara, creatori din domenii specifice precum: arte textile, ceramică, sticlă, metal, dar și tehnici mixte.
Perioada: 1 – 29 noiembrie 2016
Palatul Parlamentului, Sala de Expoziţii „Constantin Brâncuşi”

Cititi / descarcati aici regulamentul Bienalei si condițiile de participare

APLICAŢIILE VOR FI TRIMISE PÂNĂ LA DATA DE 12 august 2016
PE ADRESA DE E-MAIL: decorativ_art2016@yahoo.com


Proiectul „Războaie în Bastionul Ţesătorilor” deschide apel la nivel național pentru candidaturi din partea artiștilor contemporani pentru creația unor lucrări de artă care să integreze tehnica ţesutului la război, element de patrimoniu imaterial din zona Branului.
Deadline înscriere: 25 iunie 2016.
Mai multe detalii cititi pe http://www.modernism.ro
Proiectul-Razboaie-in-Bastionul-Tesatorilor


ARTE ÎN BUCUREȘTI

Arte Buc-2016Apel proiecte – Arte în București, IN-VARIABIL,
ediția a VII-a, 13 septembrie – 10 octombrie 2016

Uniunea Artiştilor Plastici din România anunță deschiderea înscrierilor pentru proiectul Arte în București, aflat la cea de a 7-a ediție, care se va desfășura în perioada 13 septembrie – 10 octombrie, în București.
Ediția de anul acesta stă sub semnul generic In – variabil și își centrează resursele de creativitate pe explorarea micro – teritoriilor urbane, rezultate din fragmentarea structurală a orașului în care trăim.
Artiștiii care doresc să participe sunt invitaţi să trimită pozele a maximum trei lucrări până la data de 15 august 2016 la adresa arteinbucuresti@gmail.com, împreună cu formularul de înscriere,
înscrieri: aiciarteinbucuresti@gmail.com
informaţii: arteinbucuresti@gmail.com
telefon: 0725423526 (Ana Negoiţă)   www.arteinbucuresti.ro
www.facebook.com/Arte-in-Bucuresti     www.uap.r
Pe site-ul http://uap.ro/arte-in-bucuresti/ puteti descarca documentele necesareȘ
Apel proiecte Arte în București 2016
Formular Arte în București ediția a VII-a
Regulament Arte în Bucureşti, ediţia a VII-a


MINIATURI TEXTILE

In perioada 11 – 21 aprilie 2016 sunteți invitați să participați cu lucrări de artă textilă de mici dimensiuni la Salonul Național de miniaturi textile.
Descarcati aici FIȘA de participare
"Minitex-2016


 

paris     Depuis 20 ans, la Halle des Blancs Manteaux (Paris 4ème) est un tremplin artistique ou règnent création, surprise et émotion!
Idéalement situé au cœur du quartier du Marais parisien, l’Espace des Blancs Manteaux accueille expositions, concerts et événements temporaires dans un ancien marché couvert parisien construit en 1813, il est devenu un lieu propice à la rencontre des arts et à la promotion de tous les talents!
Du 12 au 14 février 2016 la 2ème édition du salon EXPO4ART accueillera entre 75 et 80 exposants : peintres, sculpteurs et photographes. Confiance et convivialité seront les maîtres mots de la manifestation!

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, le dossier d’inscription est à votre disposition sur notre site internet : www.joel-garcia-organisation.fr
Descarcati aici FIȘA de participare


 


Expoziții 2016


CONSTANTINA DUMITRU
EXPOZIȚIE DE TAPISERIE 12 – 28 decembrie 2016 galeria ORIZONT


CONEXIUNI 2016 – Bienala Artelor Decorative

Palatul Parlamentului, sala Constantin Brâncuși, 4-29 noiembrie 2016

afis-bienala-2016Fotografii de la vernisaj și din expoziție puteți vedea accesând
pagina dedicata acestui eveniment.vernisaj-bienala-conexiuni-2016-2 vernisaj-bienala-conexiuni-2016-8 fotografii Traian Boicescup1500977Catalogul expoziției poate fi vazut online aici
CONEXIUNI 2016 Decorative Art – Bienala Artelor Decorative


Cela Neamțu (tapiserie) și Dinu Câmpeanu (sculptură)

Galeria “Senso”, vernisaj 8 noiembrie 2016

afis_cela-senso_afiscela-s1 cela-s2 cela-s2a cela-s3


Mihai Moldovanu /

tapiserie, pictură / o nouă viziune
la Galeria Orizont, 25 octombrie – 8 noiembrie 2016

moldovanu-orizontVizitati pagina expoziției, cu imagini de la vernisaj

Mai jos, imagini din expozitie, oferite de doamna Carmina Plosceanu prin postarea de pe blogul sau   http://carminarte.blogspot.ro/2016/10/expozitie-tapiserie-mihai-moldovanu.html

img_9815 img_9817 img_9820Câteva imagini cu lucrări noi expuse la galeria “Orizont”


Cela Neamțu

Tapiserie, Muzeul de Artă din Cluj, septembrie 2016

afis_cela-clujMuzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN)  a organizeat, în perioada 9 septembrie – 25 septembrie 2016, expoziția artiștilor  Cela Neamțu (tapiserie) și Lisandru Neamțu (pictură, obiect)
Expoziția a fost i prezentată de către Negoiță Lăptoiu, critic de artă, și Florin Gherasim, muzeograf organizator al evenimentului.

Puteti vedea imagini de la acest eveniment pe situl Muzeului
cela_crangul


Dan Alexandru Roșeanu

Pictura Tapiserie, Galeria Orizont, 12 august 2016
Roseanu-afis
puteti vedea pe Youtube filmul facut de Olivian Breda
VERNISAJ

Cateva cadre selectate din filmul de la vernisaj


Daniela Frumușeanu

PIERRES ET COULEURS, – 12 august 2016 Chapelle Saint- Ferréol (Franţa)

Expoziţie organizată în cadrul proiectului cultural Ferréfolies 2016 – PIERRES ET COULEURS, susţinut de Asociaţia Chapelle Saint- Ferréol (Franţa) şi Geoparcul Dinozaurilor din Ṭara Haţegului (membru al Reţelei Europene a Geoparcurilor şi al Reţelei Globale (sub egida UNESCO). Eveniment organizat cu ocazia schimbului cultural dintre Geoparcul Luberon (UNESCO), Geoparcul Ţara Haţegului (UNESCO) şi Asociaţia Chapelle Saint- Ferréol (Franţa). Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului prezent în Franţa, într-un schimb cultural cu Geoparcul Luberon. Pierres & couleurs, 2 – 12 august 2016. Exposition textile et toiles par Daniela Frumuşeanu – Chapelle Saint Ferreol. Expo photos « Pierres fondatrices / Pietre de temelie » par Andreea Zan. Expo peintures « Les couleurs du Temps / Culorile Timpului » par Petra Lînaru & Roberta Maria Gaspar. Maison du Parc, Apt. Soirée piano, guitare et chansons de France et de Roumanie par Dana Florian – Samedi 6 août à 20h30. Chapelle Saint Ferreol. Picturile ataşate sunt realizate de Petra Lînaru & Roberta Maria Gaspar, Ambasadori Culturali formaţi în proiectul Ambasadorii Geoparcului, inițiat de Asociația Geomedia şi finanțat de Fundaţia pentru Parteneriat – Polgár-Társ Alapítvány şi Mol România prin programul Spații Verzi.

vedeti aici un articol despre expozitie
imagini trimise de Daniela Frumușeanu


Expoziția Carte-Obiect DADA

22 iunie-22 iulie 2016
Afis-dadaComunicat de presă     /  14.06.2016, Bucureşti
La inițiativa Asociației culturale şi educative DAR DEVELOPMENT, de a realiza o expoziţie care să marcheze Centenarul DADA, se pornea în luna ianuarie a acestui an, un proiect care a inclus aducerea laolaltă a 34 de artiști vizuali de toate vârstele, din toate colțurile țării, reuniți de o temă atât de generoasă din punct de vedere artistic, cum a fost curentul DADA.
Expoziția este gata de lansare și va fi găzduită timp de o lună de Asociația Națională pentru Arte Vizuale Contemporane în spațiul cultural Gallery, din str. Leonida nr. 9-11, sector 2, Bucureşti. Vernisajul va avea loc miercuri, 22 iunie 2016, ora 19:00. Expoziţia va fi curatoriată de doamna Mirela Trăistaru.
”În proiectul cărţii – obiect DADA, am urmărit să surprind esenţa curentului artistic, spiritul jucăuş şi nonconformist, punctând momentele cheie: Cabaret Voltaire, revista 391 şi folosind colajul, ca formă plastică reprezentativă, ce reuneşte asocierile inedite cu poezia sugestiilor suprarealiste. (Miruna Hașegan)
”DADA înseamna ARTĂ, puterea de a surprinde, de a găsi noul în lucrurile simple, banale. DADA înseamnă tinereţe – dorinţa şi puterea de a şterge barierele trasate cu grijă la un moment dat şi de a o lua de la capăt altfel, revigorat. Îndrăzneşte, uimeşte!” (Daniela Frumușeanu)
”Aşadar zgândărim cu talentul nostru de creatori şi entuziasmul unor minţi populate cu esenţele unei culturi autentice, granitele ignoranţei, ale comodităţii de gândire şi simţire din arealul majoritar al societăţii noastre actuale.” (Lețiția Oprișan)
”Dada pune înaintea acţiunii şi înainte de tot: Îndoiala. Dada se îndoieşte de tot.” (Georgeta Hlihor)
Doamna Alexandra Brutaru, Președinta Asociaței DAR DEVELOPMENT, ne anunță că pe perioda expoziției vor avea loc și alte evenimente cu artiști invitați și ateliere, iar proiectul va continua până la sfârșitul anului.
Artiştii participanţi sunt: Rodica AILINCĂI, Rodica BANCIU REGEP, Liana BĂDĂLĂU, Hermina CSATA, Valeria DIACONU, Adriana- Alexandra DOBRA, Suzana FȂNTȂNARIU, Daniela FRUMUŞEANU, Irina HASNAŞ, Miruna HAŞEGAN, Bogdan Severin HOJBOTĂ, Georgeta HLIHOR, Adina IFTODE, Constantin Ovidiu IONESCU, Mihaela MALIŢA, Ecaterina MĂRGHIDAN, Mihai MOLDOVANU, Alexandra NEACŞU, Lisandru NEAMŢU, Cristina Gloria OPRIŞA, Letiţia OPRIŞAN, Adriana POPA CĂNIJA, Monica POP, Tiberiu POP, Zoe Vida PORUMB, Ana Maria RUGESCU, Atena SIMIONESCU, Sabina STAN, Rodica STRUGARU, Valeriu ŞUŞNEA, Mirela TRĂISTARU, Iustina Silvana URSU, Andreea ZAHN.

Organizatori: Daniela Frumuşeanu, Alexandra Corina Brutaru / DAR DEVELOPMENT
& ANAV.
Parteneri: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Asociaţia Femeilor Universitare, Fundaţia Ileana Mustatza, Gallery.
Parteneri media: MODERNISM, Agenţia de carte, Art Out, Dialog Textil, TOPBUSINESS, Piaţa de artă, Health&Beauty magazine.


RUXANDRA SIBIL MERMEZE – expoziție de tapiserie
Galeria ORIZONT, 26 mai – 8 iunie

puteti vedea pagina expozitiei aici
afis-mermeze

“În ciuda sobrietății manifestate în sistemul de expunere, lucrările au o căldură aparte care exultă dincolo de firul de lănă care stă la originea amplelor țesături; în fiecare piesă expusă și deci, în toate – simțim cordialitatea și pasiunea artistei. În cazul tapiseriilor monumetale ori miniaturale realizate în tehnica clasică haute-lisse, linia ondulată, adică valul este cel care construiește imaginea.” dr. Roxana Păsculescu


minitex-16Firele Timpului / Salonul Național de Miniatura Textila

Galeria Orizont 11-24 aprilie 2016
curator Marijana Bițulescu

Vedeti aici o galerie de imagini foto: Mihai Moldovanu

“Timpul țese”, “timpul deșira”, “timpul înnoadă”, “urzeala-i cu timp”. O întreagă hartă lingvistică vine să prindă timpul în fire, ca și când numai acolo, în ghergheful unei lumi rotunde, timpul ar capata sens.
Propunem deci, ca tema a Salonului Național de Miniatura Textila ce va avea loc în cadrul Galeriilor Orizont , în perioada 11 – 24 aprilie 2016, o meditație asupra “firelor de timp”. Fie ca vorbim despre timpul subiectiv situat între memorie și uitare, despre timpul vârstelor rasucit mereu parcă nostalgic către copilarie; fie că discutăm despre timpul pierdut, timpul orb din care parca nu ne-a ramas nicio amintire, fie că vorbim despre timpul fară de timp în care nașterea se agața de moarte, iar Geneza se sprijina în Apocalips, timpul acesta monumental păstrează – asemenea miniaturii textile – o urmă de diafan.
La fel de fragil și periclitat în cronofagia ultimului mileniu, împărtașind vulnerabilitatea tuturor lucrurilor cu adevarat autentice , timpul cel bun pare să se deșire și el sub presiunea prea multor aplicații.
Lansam deci, prin intermediul Salonului de Miniatura Textila 2016, provocarea de a transforma în obiect, interogațiile contemporane despre timp, într-o epoca în care un alt Saturn pare sa își ucidă nu numai fii, dar bucuria de a zabovi ceasuri întregi în contemplația miracolului unei broderii.” Alexandra Craciun

minitex-10imagine de la vernisaj (foto: Mihai Moldovanu)


CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA, CENTRUL CULTURAL VRANCEA, UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMȂNIA/ FILIALA VRANCEA în parteneriat cu UNIVERSITATEA NAṬIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

30 martie-30 aprilie 2016 Galeriile de Artă Focşani, B-dul Unirii nr. 61
Expoziţia internaţională de carte- obiect

“WEST MEETS EAST” – A Cultural Book Exchange 2015 / 2016
Galeriile de Artă Focşani

Curatori / organizatori: Daniela Frumușeanu şi Liviu Nedelcu.
Prezintă: critic şi istoric de artă, Mihaela Varga.


„TRANS (A) GRESĂRI IRONICE”
Metropolis Art Collection şi DanaArtGallery

organizează marţi 15 martie 2016, la ora 18:30, vernisajul expoziţei de artă vizuală „TRANS (A) GRESĂRI IRONICE”, la sediul Metropolis Center din str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97.
Expoziţia reprezintă dialogul plastic dintre Miruna Haşegan şi Daniela Frumuşeanu, dorindu-se a fi o dezbatere cu mijloacele specifice artei contemporane, a unor teme de actualitate, în cheie ironică, uneori chiar sarcastică, amintind pamfletul. Depăşind impunerile perfecţiunii artizanale, accentul cade pe expresivitatea mesajului, cele două viziuni fiind deopotrivă, complementare şi inedite. Sunt persiflate: obiceiurile politicienilor, corupţia, impostura, demagogia; tarele societăţii noastre de azi, precum consumerismul şi adularea falselor valori, dar sunt prezente şi accente nostalgice, prin care se îmbogăţesc metaforele vizuale.
Prezintă: critic şi istoric de artă, Mihaela Varga.
Parteneri: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Asociaţia Femeilor Universitare, Fundaţia Ileana Mustatza.
Expoziţia poate fi vizitată în perioada 15 martie – 15 aprilie 2016, între orele 10:00 – 18:00.

Vedeți AICI pagina cu lucrarile din expoziție


Muzeul de Artă Vizuală din Galați

Expoziția “CONFESIUNI”

Vernisaj: 18 martie 2016, la galeria din str. Tecuci, nr. 7, bloc V3, parter.
Puteti vedea AICI – pe site MAVG un grupaj de fotografii.


UNIVERSITATEA NAṬIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI în parteneriat cu CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN organizează la Biblioteca Judeţeană ,,Marin Preda” din Alexandria, str. Bucureşti, bl. T3,
în perioada 1-27 martie 2016, expoziţia internaţională de carte-obiect

“WEST MEETS EAST” – A Cultural Book Exchange 2015 / 2016
Biblioteca Judeţeană ,,Marin Preda” din Alexandria

Vernisajul expozitiei va avea loc pe 1 martie 2016, ora 11:00,
Curatori / organizatori: Daniela Frumușeanu şi Răzvan – Constantin Caratănase.

Cititi aici Comunicatul de presa
Alexandria_afis


trasee-imaginare-afis

„Trasee imaginare”

Curator/ organizator: conferenţiar univ. dr. Daniela Frumușeanu.
Prezintă: critic de artă, Roxana Păsculescu.
Universitatea Națională de Arte București și  Asociaţia D’’Arte Da Vinci’’ organizează ȋn parteneriat cu Phoenicia Grand Hotel,  blvd. Alexandru Şerbănescu, nr. 87, sector 1, Bucureşti. vineri 8 ianuarie 2016, la ora 19:00, vernisajul expoziţei de artă vizuală „Trasee imaginare”.
Expoziţia cuprinde lucrări de artă textilă  realizate în ultimii doi ani de  studenţii Departamentului Arte Textile și Design Textil, coordonaţi  de conferenţiar univ. dr. Daniela Frumușeanu.
Lucrările reprezintă ȋnsumarea capacităţilor creative, imaginative şi spirituale ale tinerilor artişti expozanţi, evidenţiind  înclinaţia acestora către experiment, fapt manifestat prin demersul artistic neconvenţional, nuanţat diferit ideatic și plastic.
Expun: Dana Dincă, Cristian Mengheși, Andreea Stăncălie, absolvenţi Master, promoţia 2015, specializarea Arte Textile Ambientale; Liana Bădălău, Iulia Bălășoiu, Raluca Diaconu, Oana Doruș, Bianca Ilie și Daria Vlad, studenţi anul III Licenţă, Departamentul Arte Textile şi Design Textil,  Facultatea de Arte Decorative şi Design, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti. Din partea Asociaţiei D’’Arte Da Vinci’’ participă: Stelian Candea şi Nazanin Zadmehr.
Expoziţia poate fi vizitată în perioada  8-31 ianuarie 2016, între orele 10:00 – 18:00.
din Comunicatul de presă , 7.0I.2016